Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.

Toimitusjohtajalta

Kuljetusyrittäjä 6/2022
Olen toiminut SKALin toimitusjohtajana vuoden päivät. Viime aikoina olen pohtinut mitä vuoteen on mahtunut. Työ on ollut mielekästä, vaikka olemme...
Kuljetusyrittäjä 5/2022
Nyt Suomen pitää herätä. Seuraavalla hallituskaudella on pakko panostaa tiestöön. Liikenteen ja logistiikan toimintakyvyn parantaminen nostaa...
Kuljetusyrittäjä 4/2022
SKALin ydintehtävänä on puolustaa kuljetusalaa kohtuuttomilta kustannusnousuilta, jotka rapauttavat kannattavuutta ja investointikykyä. Tänä vuonna...
Kuljetusyrittäjä 3/2022
Suomi on monin tavoin erilainen ja jakautunutkin. Yhden jaon voi tehdä liikenteen ja kilpailukykymme puolustajiin ja vastustajiin.
Kuljetusyrittäjä 2/2022
SKALin vaikuttamistyötä koko talvikauden on määrittänyt dieselin hinta. Joulukuussa olimme torjumassa energiaverodirektiivin ehdotusta bensiinin ja...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
Ratkaisu polttoaineen hintakriisiin ja Suomen logistiseen kilpailukykyyn on ammattidieselin käyttöönotto.
Kuljetusyrittäjä 8/2021
Julkistimme marraskuun puolivälissä oman ohjelmamme ilmastolinjauksiin ja päästövähennyskeinoihin. Aihepiiri on ollut keskeisin vaikuttamiskohteemme...
Kuljetusyrittäjä 7/2021
Toimitusjohtajan tehtävä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ssä on minulle erittäin läheinen. Suvussani on ollut kuljetusyrittäjyyttä jo neljässä...
Kuljetusyrittäjä 6/2021
Maanteiden tavaraliikenteen puolesta on tullut kamppailtua poliitikkojen ja virkamiesten kanssa kohta neljännesvuosisata SKAL:n paita päällä. Nyt on...
Kuljetusyrittäjä 5/2021
Selvitimme kesällä medianäkyvyytemme sähköisissä julkaisuissa aikajaksolla 1.6.2020–31.5.2021. Hyvistä tuloksista saimme itsellemme erinomaiset...
Kuljetusyrittäjä 4/2021
Polttoaineveron korotusten sijaan on uskallettava uudistaa liikenteen verotusta. Järjestötyöllä ja poliittisen vaikuttamisen keinoin haluamme...
Kuljetusyrittäjä 3/2021
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen avaa keskustelun liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksesta. SKAL:ssa laaditaan parhaillaan omaa veropoliittista...
Kuljetusyrittäjä 2/2021
SKAL edellyttää kansallisen päästökaupan valmistelun välitöntä keskeyttämistä ja laskutikkuun tarttumista. Suomen talous on vaarassa katketa...
Kuljetusyrittäjä 1/2021
Suomessa linjataan parhaillaan valtiovarainministeriön johdolla EU:n elvytysrahan käyttämistä kestävän kasvun ohjelmalla. SKAL on tehnyt esityksen...
Kuljetusyrittäjä 8/2020
SKAL kamppailee reilujen kuljetusten ja terveiden kuljetusmarkkinoiden toteuttamiseksi pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi. Yhdessä Koneyrittäjien...
Kuljetusyrittäjä 7/2020
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen perustelee SKAL:n eriävän mielipiteen fossiilittoman liikenteen työryhmän raporttiin. Erityisesti raportissa ihmetytti...
Kuljetusyrittäjä 6/2020
SKAL Strategia 2030 hyväksyttiin Turun liittokokouksessa. Se linjaa järjestön kehitystä eteenpäin ja määrittelee painopistealueet, joihin toiminnassa...
Kuljetusyrittäjä 5/2020
EU:ssa kolme vuotta valmistellun laajan lakipaketin lopputulos on erikoista herkkua, tuumii toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Hyvä lopputulos on...
Kuljetusyrittäjä 4/2020
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen pohtii jätelain muutosesityksen vaikutuksia alan yrittäjien toimintaan ja lopulta kuntalaisten kukkaroihin....
Kuljetusyrittäjä 3/2020
Kuljetusalan kannalta koropandemia on ollut uusien käytäntöjen oppimista, mutta myös vahvaa arvonnousun aikaa. Maanteiden tavaraliikenteen merkitys...
Kuljetusyrittäjä 2/2020
Maanteiden tavaraliikenne haluaa olla vahvasti mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa liikenteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Kuljetusyrittäjä 1/2020
Maailma muuttuu ja meidänkin on muututtava. SKAL:n strategiatyössä linjaamme muutoksia järjestömme toimintaan.
Kuljetusyrittäjä 8/2019
Vuodenvaihteen lähestyessä on luontevaa tarkastella mitä saimme aikaan kuluneen vuoden mittaan. Hieman voi valottaa myös ensi vuoden...
Kuljetusyrittäjä 7/2019
Iiro Lehtonen on tyytyväinen jäsenkyselyn tulosten määrään ja arvostaa niistä saatua tietoa. Jäsenkyselyn analyysistä saadaan hyvä pohja...

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: