SKAL:n kuntavaalikysely 2021: Liike Nyt

Liike Nyt logo

Reilun kuljetuksen kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kuntien hankintaportaan osaaminen on korkeatasoista.     X    
Kuntien kannattaa suosia lyhytaikaisia hankintasopimuksia.       X  
Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntahankinnoissa on kilpailutuksissa valittava ennen muuta edullisin hinta.         X
Harmaa talous on ongelma, jonka torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntahankinnoissa. X        
Myös kunnanvaltuustojen ja kunnanhallituksen jäsenillä tulee olla näkemystä hankinnoista. X        
Kunnan ostaja ei tarvitse käyttää aikaansa kuljetusalihankkijoiden taustojen tarkisteluun.         X
Kiinteistönhaltijoilla tulee olla oikeus päättää omien jätteidensä kuljetuksesta.   X      

Vapaa kommentti: -

 

Reilun kuljetuksen kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan tulee kaavoittaa raskaan liikenteen levähdysalueita. X        
Kunnan tehtävänä on turvata keskustan liikkeiden tavaratoimitukset.   X      
Kuorma-autot ja perävaunut on voitava pysäköidä taajamassakin lähelle kuljetusammattilaisen kotia.   X      
Kuntien on katu- ja tieverkon ylläpidossa varauduttava poikkeuksellisiin ja nopeisiin kelivaihteluihin kuten lumimyräköihin. X        
Kuntien tulee edellyttää kuljetuksissaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä. X        
Kannatan ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupungeissa.         X
Kunnan keskusta-alue tulee hiljentää moottoriliikenteeltä.       X  

Vapaa kommentti: -

Reilun kuljetuksen kunnassa yrittäjyys kukoistaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan kannattaa pitää yllä tiivistä vuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa logistiikan kehittämiseksi X        
Kunnan on varattava kuorma- ja pakettiautoille riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja, jotta liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat. X        
Kunnan tulee houkutella kuljetusyrityksiä kuljetustoimintaan soveltuvalla kaavoituksella. X        
Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa omistaa tarvitsemansa kuljetuskalusto.     X    
Digitalisaatio vähentää kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa     X    
Kunnan tarjoamista yrityspalveluista voidaan hyvin säästää.     X    
Kuntahankinnoilla kannattaa edistää oman kunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta. X        

Vapaa kommentti: -

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: