LIIKENNELUPA

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää liikennelupaa.

Liikennepalvelulaki

Ammattimainen tavaran kuljettaminen tiellä tulonhankkimistarkoituksessa korvausta vastaan ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä on luvanvaraista liikennettä, jota varten tarvitaan tavaraliikennelupa. Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009 sekä kansallinen liikennepalvelulaki (laki liikenteen palveluista 320/2017).

Liikennepalvelulailla liikennemarkkinoiden sääntely koottiin yhteen lakiin. Uudistuksen tarkoituksena oli tukea uusien palvelumallien syntymistä, helpottaa markkinoille tuloa ja liikennejärjestelmien eri osien yhteen toimivuutta. Lakiin sisällytettiin kaikki liikennemuodot.

Tarjoamme tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusta

VALLU avuksi liikennelupa-asioihin

Järjestelmä sisältää liikenteenharjoittaja- ja lupakohtaiset tiedot jokaisesta tavara-, taksi- ja joukkoliikenteen yrityksestä Suomessa. 

VALLU ei ole tällä hetkellä käytössä. Luvan voimassaoloa voi tiedustella Liikennelupaneuvonnasta, p. 029 534 5181 (arkisin 8.00-16.15) tai sähköpostitse liikenneluvat(at)traficom.fi.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: