Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Tietosivut Ukrainan kriisistä kuljetusyrityksille

Tietosivut Ukrainan kriisistä kuljetusyrityksille

Kun epävarmuus Euroopassa on lisääntynyt nopeasti, on yrityksissäkin hyvä varmistaa se, että kyky suorittaa kuljetuksia säilyy myös erilaisissa häiriötilanteissa. 

SKAL on avannut tietosivut Ukrainan kriisistä kuljetusyrityksille. Sivuilla on neuvoja muun muassa rahaliikennettä, turvallisuutta ja polttoaineen saantia koskevissa asioissa.

Ajankohtaista tietoa ammattidieselistä

Ajankohtaista tietoa ammattidieselistä

Ammattidiesel-sivultamme löydät koottuna kaikki aiemmat ja tulevat tiedotteemme ja lausuntomme asiasta.

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

11.10.2022 - 10.11.2022
12 paikkakunnalla ympäri Suomea
28.10.2022 - 29.10.2022
Original Sokos Hotel llves, Tampere
2.11.2022
Sokos Hotel Tripla Pasila, Helsinki
11.2.2023
Original Sokos Hotel Ilves, Tampere
3.3.2023 - 4.3.2023
Risteily, Viking Grace, Turku
25.5.2023 - 27.5.2023
Paviljonki, Jyväskylä
26.5.2023
Paviljonki, Jyväskylä
30.9.2022 10:00 SKAL ry, Taksiliitto
Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottamassa liikenteen suoritemaksuihin muutoksia, jotka johtavat osalle kuljetus- ja taksiyrityksistä nykyiseen nähden jopa yli kaksinkertaisiin liikennelupamaksuihin. Liikennelupa on yrityksille pakollinen luvanvaraisessa liikenteessä. Korotuksia perustellaan lupakauden pidentymisellä ja järjestelmäkustannuksilla. SKAL ja Taksiliitto pitävät korotusesitystä kohtuuttomana.
27.9.2022 10:16 SKAL ry, Koneyrittäjät ry, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen Yrittäjät
Turvetuotannon parissa toimivia yrityksiä edustavat yrittäjäjärjestöt kantavat huolta tulevien talvien lämmön ja sähkön turvaamisesta kodeissa ja kaupungeissa. Turvetta tarvitaan energiantuotannossa, mutta nykyisillä ratkaisuilla se ei tule riittämään. Järjestöt edellyttävät toimenpiteitä sekä poliittisilta että kaupallisilta toimijoilta.
23.9.2022 11:12 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää toista varapuheenjohtajaa, kuljetusyrittäjä Jani Salmelaa Suomen Yrittäjien hallitukseen. Salmelalla on pitkä kokemus yrittäjyydestä, järjestötoiminnasta ja hallitustyöskentelystä.
19.9.2022 10:08 SKAL ry
Jakeluvelvoitteen alentaminen kesän aikana alensi selkeästi dieselin hintaa, myös raakaöljyn hinta on tullut ainakin hetkellisesti alas. Tästä huolimatta yli puolella SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista laski kannattavuus kesän aikana. Kuljetusmäärät eivät kehittyneet ennustetusti, ja loppuvuodelle ennakoidaan kuljetusten kysynnän heikkenemistä. SKAL esittää ammattidieselin kiirehtimistä taantuman torjumiseksi: - Valitettavasti näyttää siltä, että korkeiden kustannusten painamana olemme menossa kohti taantumaa. Sille on painettava jarrua päätöksillä, jotka edistävät yleistä toimeliaisuutta sekä parantavat yritysten ja koko Suomen kilpailukykyä. Logistiikkakustannusten hillitseminen on Suomen saavutettavuuden ja houkuttelevuuden kannalta merkittävässä roolissa, kuvaa toimitusjohtaja Anssi Kujala
26.8.2022 08:45 SKAL ry
Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaatii lisää rahoitusta tiestön kunnossapitoon. Tiestöä pystytään tänä vuonna päällystämään vain noin 2 300 tiekilometriä ja ensi vuonna ollaan jäämässä kauas tästäkin. Korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi vaatimus olisi vähintään 4 000 tiekilometriä vuodessa. – Tilanne on hälyttävä. Tiestön korjausvelan kasvu on pysäytettävä ja käännettävä myös laskuun. Se on investointi tulevaisuuteen, ei kuluerä, josta leikkaamalla syntyisi säästöjä, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.
24.8.2022 09:59 SKAL ry
Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat nousseet yhtäjaksoisesti yli kymmenen prosentin vuosivauhtia Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan. Polttoaineen hinnan ohella muun muassa kuljetuskaluston pääomakustannukset ovat nousseet merkittävästi. Aiemmin tehtyjen päätösten nojalla Suomi on korottamassa polttoaineveroa vuoden vaihteessa. - Tässä tilanteessa polttoainekustannusten lisääminen edes vähäisessä määrin on järjetöntä, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.
14.9.2022 10:00 SKAL ry
Luonnoksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston liikenteen suoritemaksuja koskevaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ehdotetaan muutettavaksi. Suoritemaksut sisältävästä liitteestä ehdotetaan tieliikenteen liikennelupien maksuja koskevaa kohtaa 14 muutettavaksi uuden tietojärjestelmän ja prosessien käyttöönottamisen myötä. Ehdotus muuttaisi kyseisten maksujen määräytymisperustetta ja vaikuttaisi luvan- ja ilmoituksenvaraisen toiminnan edellytyksenä olevasta luvasta tai muusta vastaavasta perittävään suoritemaksuun.
8.9.2022 12:03 SKAL ry
Nordic Swan Ecolabel has asked verdict from the criteria of Nordic Swan Ecolabelled e-commerce logistics. Finnish Transport and Logistics SKAL has read the criteria and tells as its opinion as following.
7.9.2022 15:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseksi. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
12.8.2022 13:33 SKAL ry
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt SKALilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (1289/2021).
12.8.2022 13:22 SKAL ry
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt SKALilta lausuntoa itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä.
28.9.2022 14:26 Onnettomuustietoinstituutti
Tammi‒elokuussa 2022 tapahtui yhteensä 127 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 138 henkilöä
28.9.2022 14:19 Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tilaamansa selvityksen Euroopan komission 55-valmiuspaketin tieliikenteen ehdotusten kustannusvaikutuksista
23.9.2022 13:02 Väylävirasto
Työt ovat osa valtatien 4 parannushanketta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä.
20.9.2022 14:59 Työ- ja elinkeinoministeriö
Hallitus esittää vastaavaa 7,5 prosenttiyksikön laskua vuodelle 2023
12.9.2022 13:23 Väylävirasto
Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Pohjaveden suojausrakenteiden korjaus Tikkakoskentien ja Tikkamannilantien risteyksessä – yksi ajokaista käytössä
12.9.2022 12:58 Rahtarit ry
Rahtarit ry lähetti kilpailuun Suomen virallisen edustusjoukkueen, joka oli valittu SM Ajotaito 2018 ja 2019 tulosten perusteella. Joukkueessa oli 15 kilpailijaa.
15.09.2022
Olipa kerrankin kamera oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tilanteessa olisi ollut muuten suuren tragedian aineksia… https://t.co/B0fJVF1jtf
9.09.2022
Mikä siinä on @onnibus, että joka toisella reissulla on turvavyö niin solmussa, ettei sitä voi käyttää?… https://t.co/QR4edkundP

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: