SKAL och transportbranschen

Vi är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och för företag som erbjuder logistiska tjänster.

Bli medlem!

Vill du vara medlem? Nu är det rätt tidpunkt att gå med – det lönar sig!

Vill du bli transportföretagare?

Skaffa dig beredskap att klara trafiktillståndsprovet och starta en framgångsrik karriär som transportföretagare. Den sex dagar långa intensivkursen ger dig förutsättningar att klara företagarexamen i godstrafik. Efter avlagd examen kan du verka som trafikansvarig och skaffa dig trafiktillstånd. 

Vertaistuki - kollegahjälpservice

SKAL och Rahtarit ry erbjuder kollegahjälpservice till yrkesmän inom den tunga trafiken som varit med i trafikolyckor eller andra kriser i samband med arbetet. Telefonlyssnarhjälp erbjuds med en frivillig styrka på ca 25 personer i numret 020 345 888 (lokalnätsavgift). Vi har även svenskatalande medhjälpare.

I samarbete för våra medlemmar: