Utbildning och experttjänster

Trafiktillstånd via förberedande kurs

Trafikföretagarkursen upphör att vara obligatorisk den 1 juli 2018. Men förutsättningen för beviljande av trafiktillstånd är fortfarande avlagt prov i anknytning till trafikföretagarexamen. SKAL:s sex dagars förberedande utbildning ger dig goda förutsättningar att klara provet och nå framgång i din framtida företagsverksamhet.
Liikennelupakurssi

I den förberedande utbildningen för företagarexamen i godstrafik fördjupar vi oss i transportverksamhet samt grundandet av ett företag och företagsekonomi. Kursen ordnas på vardagar och är sex dagar lång. Utbildningen fokuserar på företagets ekonomi, anställningsfrågor, avtal, lagstiftning, fordonsförordningar samt idkande av internationell trafik. Vi går igenom de ämnesområden som kommer upp i trafiktillståndsprovet.

Den förberedande utbildningen ger goda grunder för dig som vill bli transportföretagare. Du får en koncentrerad dos av grunderna i transportföretagande av transportbranschens främsta experter. Utbildningen är inte enbart inriktad på att klara provet, utan ger goda grunder även för själva företagsverksamheten.

Om du vill kan du också köpa enskilda dagar i den förberedande kursen. Kursens sista dag har du möjlighet att avlägga som fortbildning för yrkeskompetens.

Trafiktillståndskurs på svenska

Svenskspråkiga trafiktillståndskursen ordnas i Vasa, Korsnäs, 23.-30.9.2020. 

Kurspris  1590 € inkluderar moms.

Bokserien Bli transportföretagare

Bokserien ger stöd i de självständiga förberedelserna inför trafiktillståndsprovet.

I samarbete för våra medlemmar: