Koronaohjeita - kuljetustoiminta

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten tavaraliikenteen kuljettajien osalta sovelletaan yleistä ulkomailta palaamisen karanteeniohjeistusta?    

SKAL: Viranomaisilta saamamme vastauksen mukaan 14 vuorokauden karanteenisuositus ulkomailtapaluun jälkeen ei koske kansainvälisessä liikenteessä olevien kuorma-autojen kuljettajia. Jos kuljettajalla on oireita, hänen pitää noudattaa terveysviranomaisten ohjeita eikä olla töissä. Myöskään ulkoministeriön matkustustiedotteen ”älä matkusta ulkomaille” ei koske ulkomaanliikenteessä olevia kuorma-autonkuljettajia. Edellytyksenä tälle karanteenivapautukselle ja kuorma-autonkuljettajan ulkomaille liikkumiseen on se, että hän ei pääsääntöisesti poistu kuorma-autosta ulkomailla.

Jos ammattipätevyyskortti tai ADR-ajolupa menee vanhaksi eikä kursseja pidetä, niin saako ajaa ilman voimassaolevaa korttia?

SKAL: Katso eri pätevyyksien voimassaoloon säädetyt poikkeukset täältä.

Lasketaanko kuljetusyritykset niihin kriittisiin toimialoihin, joiden työntekijöiden lapsille kunta järjestää esiopetuksen ja 1-3 luokkalaisille lähiopetuksen?

SKAL: Kyllä. Kaikki kuorma-autonkuljettajat ja kaikki kuljetusyritykset luokitellaan niihin kriittisiin toimijoihin, joiden lapsille järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus. Valtioneuvoston linjaustekstissä mainitaan vielä erikseen SKAL:n jäsenyritykset tässä kohdassa:

Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa):

  • Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset
  • kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut
  • kuorma-autojen mekaanikot
  • terminaalihenkilöstö
  • Jätehuolto (Ympäristöministeriön hallinnonalaa)

Miten korona vaikuttaa kuljetustilanteeseen muissa maissa?

SKAL: Kattojärjestö IRU kerää ja julkaisee tietoa koronan vaikutuksista eri maiden logistiikkaan ja rajaliikenteeseen. Ks. tilanne maittain: IRU Flash Info.

Moni Euroopan maa on tehnyt väliaikaisesti kansallisen poikkeuksen ajo- ja lepoaikasäänöistä. Luotettavin lähde poikkeuksista on komission liikennepääosasto (DGMOVE) ylläpitämä listaus (linkki). Lista on englanninkielinen.

Ruotsissa on otettu käyttöön ajo- ja lepoaikapoikkeus. Miten meidän on siellä toimittava?

SKAL: Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet ajo- ja lepoaikapoikkeusten jatkamisesta 31.5.2020 asti. Poikkeukset ovat voimassa tavaraliikenteen ajoneuvoille edellyttäen, että liikenneturvallisuus ei vaarannu poikkeuksien noudattamisen vuoksi. 

Mikäli yrityksesi liikennöi Ruotsissa ja hyödynnätte poikkeusta ajo- ja lepoaikoihin, tulee kuljettajalla olla ajoneuvossa mukana kopio päätöksestä. Ohjeista kuljettajia käyttämään piirturin maatunnusta ja pitämään tuo Ruotsin vaatima dokumentti mukana myös Suomessa.Dokumentti on esitettävä viranomaiselle tarvittaessa. Dokumentin voi myös ladata täältä.

Norjassa on otettu käyttöön ajo- ja lepoaikapoikkeus. Miten meidän on siellä toimittava?

SKAL: Mikäli yrityksesi liikennöi Norjassa, voitte hyödyntää poikkeusta ajo- ja lepoaikoihin, jos kuljetuksenne liittyy polttoaineen jakeluun, raaka-aineiden materiaalin kuljetukseen, rehun ja elävien eläinten kuljetukseen, lääkkeiden ja lääketieteellisten tarvikkeiden kuljetukseen tai tarvikkeiden jakeluun sairaaloihin ja julkisiin instituutioihin. Poikkeuksesta ajo- ja lepoaikasäännöksiin huolimatta kuljettajan lepoajan on oltava vähintään 9 tuntia. Tämän lisäksi kuljettajalla on oltava vähintään yksi lyhennetty viikoittainen lepoaika joka viikko. Poikkeus on voimassa 13.5. asti. Poikkeusteksti löytyy täältä.

Miten ulkomailta lomalta palanneen karanteeniohjeistus vaikuttaa silloin, jos henkilö tekee työtään käytännössä suljetussa tilassa, tapaamatta muita ihmisiä?

SKAL: Viranomaisten mukaan karanteenia vastaavat olosuhteet tarkoittavat käytännössä pitkälti pysymistä kotioloissa. Toimintaohjeen mukaan henkilön pitää välttää lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Jos töitä on mahdollista tehdä ilman lähikontaktia muiden ihmisten kanssa, ei työnteko välttämättä ole kiellettyä. Useat yritykset ovat kuitenkin rajoittaneet ulkomailla lomailleen työntekijän pääsyä alueelleen ennen, kun palaamisesta on kulunut 14 vuorokautta.  

Kuljettajani on Viron kansalainen ja työskentelee Suomessa toimivassa kuljetusliikkeessä. Koskeeko työliikenteen rajoitus virolaista kuljettajaa?

SKAL: Ei koske. Kuljetushenkilöstö katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi, jolla on lupa liikkua, sanoo Rajavartiolaitos 20.3.

Kuljettajani on tavaraliikenteen kuljettaja, joka kuljettaa Virosta Suomeen tavaraliikennettä. Koskeeko työliikenteen rajoitus häntä?

SKAL: Ei koske. Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi, jolla on lupa liikkua, toteaa Rajavartiolaitos 20.3.

Jos yritykseni virolainen työntekijä ylittää rajaa käydäkseen kotimaassaan, miten hän todistaa olevansa kuljettajana meillä?

SKAL: Selvitimme asiaa sataman rajatarkastusyksiköstä. Mukana tulee olla työsopimus. Viranomaiset neuvovat, että joko työsopimuksessa tulisi mainita tai muutoin olla mukana selvitys siitä, millaisia kuljetuksia henkilö suorittaa. Helsinki-Vantaan lentokentän rajatarkastusosastolta on tullut samanlainen ohjeistus.

Miten kuljettajan tulee toimia, jos hän ei koronatilanteen vuoksi pääse osallistumaan kuorman lastaamiseen tai purkamiseen?

SKAL: Koronaviruksen vuoksi kuljetusten lähettäjien ja vastaanottajien on perusteltua rajoittaa kuljettajien pääsyä terminaali-, varasto- ja tuotantotiloihin. Mikäli kuljettaja ei voi normaaliin tapaan osallistua ajoneuvon kuormaamiseen ja kuorman purkuun, kannattaa hänen huomioida seuraavia asioita:

 

  • Rahtikirjoihin tulee tehdä varaumat, mikäli esim. puretun tai lastatun tavaran määrää ei ole päässyt tarkistamaan.
  • Kuormat kannattaa kuvata ennen purkua ja lastauksen jälkeen.
  • Mikäli kuormaa on lastattu tai purettu ilman kuljettajan läsnäoloa, tulee kuljettajan tarkistaa kuorman varmistus heti kun se on mahdollista.

Paperisten rahtikirjojen käsittelyssä ja kuittaamisessa on syytä välttää lähikontakteja. Molempien osapuolten on suositeltavaa käyttää omaa kynää sekä pitää huolta hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet riittävän usein, käyttämällä käsidesiä tai kertakäyttökäsineitä.  

Miten brexit vaikuttaa kuljetuksiin?

SKAL: Tullin tiedote: Tullin brexit-tukipuhelin aloittaa toimintansa 2.11.2020. Brexitin siirtymäkauden päättyminen tarkoittaa monille yrityksille uusia tulliselvitykseen liittyviä velvollisuuksia. Varmista yrityksesi mahdollisimman sujuva kaupankäynti Britannian kanssa brexitin siirtymäkauden päättymisen jälkeen ja perehdy tulliasioinnin perusteisiin jo nyt. Tukeakseen sinua ja yritystäsi tässä muutoksessa Tullin yritysneuvonnan brexit-tukipuhelin aloittaa toimintansa 2.11.2020. 
Brexit-tukipuhelin palvelee ma–pe klo 9–11 numerossa 0295 521 008. 
Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

I samarbete för våra medlemmar: