Kuljetusyrityksen yritystuet koronatilanteessa

Kokosimme yhteen kuljetusyrityksille tarjolla olevia julkisia tukimuotoja koronatilanteessa. Tuet on porrastettu yrityksen henkilöstömäärän mukaan. Tukia ei myönnetä kuljetuskaluston hankintaan. Yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin on tilapäisesti helpotettu.

Jaossa 15 miljardia euroa

Hallitus on kertonut noin 15 miljardin euron tukipaketista yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. Tukia ja avustuksia jaetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ELY-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja Teollisuussijoituksen kautta.

Tukipaketista 10 miljardia on kohdistettu Finnveralle yritysten lisärahoitukseen myönnettävien lainojen takauksiin. Suoriin yritystukiin on varattu miljardi euroa, joista 700 miljoonaa Business Finlandin ja 300 miljoonaa ELY-keskusten kautta haettaviin avustuksiin. Nämä tukihaut on suljettu 8.6.2020. Yksinyrittäjille on erillinen kunnilta haettava avustus, jota voi edelleen hakea. Lisäksi hallitus on helpottanut yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin tilapäisesti. Valtionkonttorista haettava kustannustuki on tullut haettavaksi 7.7.2020, mutta tieliikenteen tavarankuljetus ei pääsääntöisesti kuulu tuen saajien piiriin, koska toimialakohtaiset ehdot eivät täyty.

Valtiontukien "enimmäisehto"

Yleisenä ehtona yritystuen saamiseen koronatilanteessa on ns. de minimis -ehto, jonka mukaan kuljetusyrityksillä kaikkien yhteenlaskettujen valtiontukien määrä ei voi ylittää 100 000 euroa edellisen kahden verovuoden tuet mukaan laskien.

Ei tukea kuljetuskaluston hankintaan

Valtiontukia ei voida myöntää kuorma-, paketti-, henkilöauton tai muun vastaavan tieliikennekäyttöön rekisteröidyn kuljetusvälineen hankintaan. 

korona yritystuet iso
yrityksen toimintakyky

Säilytä yrityksesi toimintakyky

Säilytä yrityksesi toimintakyky, vaikka korona vaikuttaisi toimintaasi

 • Aloita neuvottelut asiakkaan kanssa siitä, voisiko maksuaikoja lyhentää
 • Aloita neuvottelut toimittajiesi kanssa maksuaikojen pidentämisestä
 • Aloita neuvottelut rahoittajiesi kanssa maksuaikataulumuutoksista - ensisijaisesti oman yrityspankkisi kanssa.

Sopeuta toimintaasi tarvittaessa

 • Kuljetuskalustolle kannattaa tehdä liikennekäytöstäpoisto, mikäli ajoneuvot eivät ole kuljetustehtävissä
 • Mikäli kuljettajasi joutuu karanteeniin, tätä aika voi hyödyntää esimerkiksi ammattipätevyyden verkkokoulutuksiin
 • Korona voi johtaa yrityksissä sellaisiin vaikeuksiin, että henkilöstöä joudutaan lomauttamaan. Selvitä näissä tapauksissa se, miten työnantajan kuuluu lomautustilanteissa menetellä, ks. Altin tiedote
 • Huomaathan, että työsuhteisiin sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä ajankohtaisimmat tiedot löytyvät kunkin alan työmarkkinajärjestöltä. Maantiekuljetusalalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö on Autoliikenteen Työnantajaliitto ry. SKAL:n ja ALT:in yhteistyösopimuksen nojalla korkeintaan 5 ajoneuvon yritykset saavat neuvontaa suoraan työmarkkinaosapuoli ALT:ista nrosta 09 478 999.  
 • Suomen Yrittäjät on avannut koronasivut, joille on koottu tietoa työnantajalle. Myös työntekijän lomauttamisesta löytyy tietopaketti Suomen Yrittäjien www-sivuilta.

Hyödynnä verotuksen joustot

 • Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea verottajalta lisäaikaa esimerkiksi sairauden vuoksi
 • Verohallinto pidentää koronatilanteen vuoksi veroilmoitusten määräaikaa yhteisöille, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt ja yhdistykset. Lisäaikaa ei tarvitse hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua. Uusi veroilmoituksen määräpäivä tulee näkyviin OmaVeroon huhtikuun aikana. Jos tilikautesi päättyi 31.12.2019, voit antaa ilmoituksen viimeistään maanantaina 1.6.2020. Lue lisää 
 • Veroille voi hakea maksujärjestelyä, jos yrityksellä on maksuvaikeuksia (palvelunumero 029 497 028/ Maksujärjestelyt).
 • Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa (vero.fi/omavero), jos yrityksen tuloskehitys on ennakoitua huonompi.
 • Alv-ilmoitus on tehtävä ajallaan, mutta esimerkiksi sairaus voi olla peruste sille, ettei myöhästymismaksua peritä. Ota yhteys arvonlisäverotus 029 497 008 tai OmaVeron kautta.
 • Alkuvuonna 2020 erääntyneiden ja maksettujen arvonlisäverojen palauttamista voi hakea Verohallinnosta tekemällä maksujärjestelypyynnön. Verohallinto on helpottanut maksujärjestelyn ehtoja koronatilanteen vuoksi. Maksujärjestelyssä yrityksen on sitouduttava maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle 4 % viivästyskorolla. Pyyntö on tehtävä viimeistään 31.8.2020.Verohallinnon ohjeet löytyvät täältä
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 - 30.6.2020 erääntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. (Lähde Ilmarinen
 • Yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksuihin on tulossa tilapäinen alennus. 2,6 prosenttiyksikön alennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020. (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö)

Rahoituksen ja jatkuvuuden turvaaminen

 • Ole aktiivinen. Toimi hyvissä ajoin ennen laskun tai veron eräpäivää, mikäli et pysty suoritusta maksamaan, ja ota yhteyttä laskun lähettäjään.
 • Pankeilla on niiden asiakkaille suunnattuja koronaohjelmia, kuten joustoja luottorajaan, maksuajan lykkäystä ja lisälainoja. Ole yhteydessä omaan rahalaitokseesi ja selvitä, mihin olet oikeutettu.
 • Vakuutusyhtiöt korvaavat koronan aiheuttamia vahinkoja liiketoiminnalle vaihtelevasti. Ole yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi ja selvitä, mihin olet oikeutettu.
 • Valtion rahoitusta: Valtio tukee yrityksiä ja kansalaisia tässä tilanteessa. Seuraa aktiivisesti yrityksille suunnattuja toimenpiteitä
 • Muun muassa Finnveran ”alkutakaus” soveltuu koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus tätä vanhempien yrityksien tarpeisiin.

Yksinyrittäjien tuki - kunnista

Kenelle: Päätoimisille yksinyrittäjille, toimintamaana Suomi
Mihin: Toimintamenojen kattamiseen
Edellytykset: Yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Yrityksen talouden tulee olla ollut terveellä pohjalla ennen koronaa ja verovelkoja ei saa olla.
Kuinka paljon: 2 000 euroa
Milloin: Nyt. Haku on voimassa 30.9.2020 saakka.
Mistä: Yrityksen sijaintikunnasta.
Miten: Yrityksen sijaintikunnan verkkopalveluista.
Tietosivu yksinyrittäjien tuesta

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea koronavirustilanteessa omasta sijaintikunnastaan. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Yrittäjille luvataan selkeät ohjeet ja hakulomakkeet. Tukisumma 2000 euroa myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yksinyrittäjän määritelmä

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yksinyrittäjän tukea ei voi hakea, jos yksinyrittäjän määritelmä (ks. edellä) ei täyty. Jos yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät yritykseen työsuhteessa (palkansaajina), yritys ei täytä yksinyrittäjän määritelmää. Sen sijaan se voi kuulua ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Avustuksen ehdot

Yksinyrittäjän tuen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen.

Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Tukea voi hakea rinnakkain työttömyysturvan kanssa

Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Yksinyrittäjän tuki ei vaikuta työttömyysturvan määrään, jos tukea on myönnetty kiinteisiin kuluihin. Jos tukea käytetään ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, se voi vaikuttaa työttömyysturvan määrään. Ks. alempana sivulla yrittäjän työttömyysturvasta.
enintään viiden hengen yritys

Haku päättynyt - poikkeusrahoitus ELY-keskukselta

Huomio! Tämän tuen haku on sulkeutunut 8.6. klo 16.15.

Kenelle: Pienyrityksille (1-5 työntekijää). Myös yhdistys- tai säätiömuotoinen taho voi hakea tukea, jos toiminta on osoitettavissa liiketoiminnaksi. Rahoitusta ei myönnetä harrastus- tai aatteelliseen toimintaan.

ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyi maanantaina 8.6. kello 16:15. Siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti.

Hakemusten käsittelytilanne 6.7.2020

Hakemuksia tullut: 33 087 kpl
Päätöksiä tehty: 22 191 kpl
Tukea myönnetty: 215 000 000 €
Liikenne ja varastointi -toimialoilla 1 724 yritystä on saanut yhteensä 12 307 105 € ELY-keskuksen poikkeusrahoitusta.

Tietosivu

Kehittämistuet

Pk-yrityksille: Yritysten kehittämispalvelut ELY-keskukselta

Kenelle: Toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille yritysmuodosta riippumatta. Toimialalla ei ole merkitystä.
Mihin: Tarjolla myös koronatilanteen edellyttämiin yrityksen tilanneanalyysi- ja kehittämistarpeisiin.
Edellytykset: Yrityksellä oltava vähintään yksi tilinpäätös ja vähintään yksi yrittäjä tai työntekijä. Yrityksen talouden on oltava terveellä pohjalla ennen koronatilannetta, ja sillä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Ei saa olla maksamattomia verovelkoja.
Kuinka paljon: Liikkeenjohdon konsultointia, konsulttipäivän hinnaksi jää omavastuuosuus 30 eur + alv. Analyysin (Analyysi-palvelu) tekemiseen voi hakea 1-2 konsulttipäivää vuoden aikana. Toimenpidesuunnitelman tekemiseen (Konsultointi-palvelu) voi hakea enintään 15 konsulttipäivää kolmen vuoden aikana 2-5 päivän jaksoina.
Milloin: Jatkuva haku.
Mistä: ELY-keskuksen verkkosivuilla lomakkeella. Analyysi-tietosivu, Konsultointi-tietosivu
Miten: Kirjautumalla ELY-keskuksen sivuilla ja täyttämällä sähköinen hakulomake. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät em. Analyysi- ja Konsultointi-tietosivuilta.
Tiedustelut: Yritys-Suomi puhelinpalvelu 0295 020 500
Tietosivu

ELY-keskuksen kautta haettavien konsulttipalveluiden omavastuuosuutta on pudotettu koronan vuoksi 250-300 eurosta 30 euroon + alv konsultointipäivää kohden. Konsulttiapua on tarjolla erityisesti talouden hallintaan. Konsultti palvelee etäyhteyden välityksellä.

Palvelua on kahdenlaista:

Analyysi-palvelu

Liikkeenjohdon konsultti palvelee 1-2 päivän ajan ja kartoittaa yrittäjän kanssa yrityksen nykytilaa esimerkiksi talouden, markkinoiden ja tuotteiden kannalta. Palvelu soveltuu selviytymissuunnitelman tekemiseen koronatilanteessa.

Konsultointi-palvelu

Liikkeenjohdon konsultti palvelee tyypillisesti 2-5 päivän ajan ja auttaa yrittäjää kehittämään ennalta määrättyä osa-aluetta yritystoiminnassa. Osa-alue on määritelty Analyysi-palvelussa. Lopputuloksena on toimenpidesuunnitelma. Konsultointi-päiviä voidaan myöntää korkeintaan 15 kpl vuodessa. Palvelua voi käyttää myös kansainvälistymisstrategian suunnitteluun, mutta ei esimerkiksi yrityksen perustamiseen, hakemusten laadintaan tai markkinointimateriaalin tekemiseen. Konsultointi-päivän hinta on yritykselle 30 eur + alv.

Kehittämispalveluiden asiantuntijahaku

Omalle yritykselleen parhaan asiantuntijan voi valita 300 ELY-keskuksen suosittaman liikkeenjohdon konsultin joukosta. SKAL:n tekemässä koehaussa ei löytynyt suoraan varastointia ja liikennettä palvelevan toiminnan asiantuntijaa, mutta ELY-keskus auttaa konsultin valinnassa.

Linkki: asiantuntijahaku

pk-yritysten tuet

Business Finlandin tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -laina

Mm. logistiikka-alalle suunnattu tilapäinen lainarahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville, osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja koronan aiheuttaman liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Uutinen aiheesta: 
Perustiedot tilapäisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksesta häiriötilanteisiin

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 mennessä. (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu.)

Haku päättynyt - Business Finlandin avustukset

Huomio! Tämän tuen haku on sulkeutunut 8.6. klo 16.15.

Kenelle: 6-250 hengen yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk)
ja ”midcap-yritykset”, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Tämä rahoituspalvelu on suljettu. Rahoitusta ei voida myöntää 8.6. klo 16.15 jälkeen saapuneille hakemuksille. 

Hakemusten käsittelytilanne 8.6.2020

Hakemuksia tullut: 29 722 kpl, joista

 • 17 824 kehitysprojektiin
 • 11 968 esiselvitykseen

Rahoituspäätöksiä tehty: 19 486 kpl
Kielteisiä päätöksiä tehty: 5 341 kpl (27 %) 
Rahoitusta myönnetty yhteensä: 587 M€

Liikenne ja logistiikka -toimialalla toistaiseksi 1 350 yritystä on saanut kehitysrahoitusta Business Finlandilta, yhteensä 19 M€.

Tietosivu

 

Kustannustuki

Kustannustuki Valtiokonttorista - ei haettavissa tieliikenteen tavarankuljetuksiin

Kenelle: Toimialariippuvaisesti koronasta kärsiville yrityksille, joiden toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 % ja joiden oma liikevaihto on alentunut vähintään 30 % vertailuajankohtaan nähden, ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia koronatilanteen vuoksi.
Mihin: Vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin, kuten kiinteisiin menoihin ja palkkakuluihin kahden kuukauden ajalta. 
Edellytykset: Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Katso lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu.
 • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
 • Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

Kuinka paljon: Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti. Eräät muut saadut tuet vaikuttavat kustannustuen saantiin. Tarkista listaus vaikuttavista tuista Valtionkonttorin sivuilta.
Milloin, miten ja mistä: Kustannustuki maksetaan Valtionkonttorista. Tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020. sähköisen asiointikanavan kautta. Tutustu ensin hakuohjeisiin, jotka julkaistaan Ohjeet tuen hakuun -välilehdellä. Linkki hakusivulle tulee Valtiokonttorin sivujen Tukihakemus-välilehdelle.
Miksi tukea ei myönnetä kuljetusalalle?: Tieliikenteen tavarankuljetusta ei lähtökohtaisesti katsota oikeutetuksi kustannustukeen, koska laissa asetettu toimialan liikevaihdon alenemaa koskeva ehto ei täyty. Tarkastelussa on vertailtu huhtikuun 2020 liikevaihdon kehitystä maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen kuukausiliikevaihtoon Verohallinnolle annettujen alv-ilmoitusten perusteella.

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, tuki voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä. Mitä tämä tarkoittaa?

Lakia koskevan hallituksen esityksen mukaan tällaisen yrityksen tulisi osoittaa ne syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta. Lisäksi yrityksen tulisi osoittaa, että liikevaihdon lasku liittyy COVID19-pandemiaan eikä esimerkiksi yrityksen normaaliin kausivaihteluun tai muuhun COVID19-pandemiasta riippumattomaan syyhyn. Tällaiseen yritykseen sovellettaisiin lakia muilta osin. Siitä, millaisia nämä erityiset syyt voisivat olla ei vielä ole täsmällistä tietoa. Suomen Yrittäjät tiedottaa, että yritys voi hakea kustannustukea, vaikka sen toimiala ei kuulu tuen piiriin, mikäli se pystyy osoittamaan syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa koronatilanteen vuoksi toimialan yleisestä tilanteesta – esimerkiksi jos valtiovallan määräämä koronarajoitus on vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon enemmän kuin toimialalla keskimäärin.

Valtiokonttorin Yritysten kustannustuki -sivu

Pk-yrityksille maksutonta työsuhdeneuvontaa 2020-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut maksuttoman neuvontapuhelinpalvelun pk-yrityksille työelämää ja työllistämistä koskevasta sääntelystä. Puheluihin vastataan arkisin klo 8–16 numerossa 09 229 224 ja kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse: neuvonta@yritystentyosuhdeneuvonta.fi. Neuvontapalvelun tuottaa Suomen Yrittäjät ja sen rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelua saavat kaikki yritykset yrittäjäjärjestön jäsenyydestä riippumatta.

Neuvontaa annetaan arkisin kello 8–16 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tarvittaessa muillakin kielillä maahanmuuttajayrittäjien palvelemiseksi. 

Tavoitteena on tukea työllisyyttä, ehkäistä työpaikkojen erimielisyyksiä, parantaa työmarkkinoiden toimintaa sekä lisätä työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä.

finnveran tuki

Lisärahoituksen takaukset - Finnverasta

Kenelle: Suomalaisille yrityksille, ks. alta linkeistä tuotteiden hakuedellytykset.
Tuotteet: Enintään 3 vuotta toimineille alkutakaus ja yli 3 vuotta toimineille pk-takaus
Mihin: Pankin myöntämän käyttöpääoman takaustarpeeseen.
Edellytykset: Yrityksen liiketoiminta kärsii tilapäisesti korona aiheuttamasta suhdannetilanteesta ja se tarvitsee lisärahoitusta selvitäkseen tilanteen yli. Alkutakauksen edellytys on, että yhtiön omistus on 100% yksityisomistuksessa. PK-takauksen edellytys on, että yli 50 % omistuksesta on yksityishenkilöillä. Alkutakauksen lisäedellytyksenä on omistajien henkilötakaus Finnveran takaamalle lainalle 25 % osuudesta. Jos yhtiöllä esimerkiksi kaksi omistajaa ja Finnveran takaus olisi 80 000 euroa, tulee kummankin omistajan henkilövastuuseen 10 000 euroa.
Ei suoraa tukea: Finnveran takauksesta peritään maksu. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia.
Kuinka paljon: Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina tai kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitusta.
Alkutakauksen enimmäismäärä on 80 000 euroa.
Milloin: Nyt!
Mistä ja Miten? Ensisijaisesti omalta pankilta tai muulta rahoittajalta haetaan lainaa joustoa jo myönnettyyn rahoitukseen, ja pankki hakee Finnveralta takausta. Tutustu ohjeisiin: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
Tiedustelut: 029 460 2580
Tietosivu  https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Suomen hallitus on lisäämässä Finnveran rahoitusvaltuuksia koronatilanteen vuoksi ja nostamassa luotto- ja takaustappioiden korvausosuuttaan Finnveralle. Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Finnvera myöntää myös lainoja. Finnveran pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuuksia laajennetaan koskemaan koronatilanteen aiheuttamia talousvaikeuksia.

Oma pankki tärkein neuvottelukumppani

Yrittäjän kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Finnvera takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja ja hyväksyy aiemmin takaamiinsa lainoihin maksuajan pidennyksiä.

Yrittäjän työttömyysturva

Kenelle: Yrittäjille, toimintamaana Suomi
Mihin: Työttömyyden aiheuttamaan ansionmenetykseen koronan vuoksi
Edellytykset: Kun yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti koronaepidemiasta johtuen.
Milloin: Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen takautuvasti 16.3.2020 alkaen, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4. jälkeen, voi työmarkkinatukea hakea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.
Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.
Mistä: TE-toimistojen kautta Kelalta.
Paljonko: Kelan maksama työmarkkinatuki on 33,66 eur/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. 
TE-keskuksen tietosivu, ks. myös Kelan erinomainen ohjesivusto

Yrittäjä voi hakea koronatilanteesta johtuen laajennettua työttömyystukea rinnakkain yksinyrittäjän tuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa. 

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Yleinen asumistuki

Yrittäjä voi olla oikeutettu myös yleiseen asumistukeen. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Jos koronaepidemia on vaikuttanut yritystoimintaan ja yrittäjä on saanut TE-toimistosta lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen, yrittäjän tulona otetaan yleisessä asumistuessa poikkeuksellisesti huomioon työmarkkinatuki ja mahdollinen oma arvio yritystulosta, vaikka yrittäjällä olisi voimassa oleva YEL-vakuutus. 

Lue lisää asumistuesta

Helpotusta verovelallisille

Verohallinto helpottaa verovelkojen maksujärjestelymenettelyä 25.3.2020 – 31.8.2020 välillä haettuihin maksujärjestelyihin koronatilanteen vuoksi.  

Maksujärjestelyn avulla verovelvollinen voi saada lisäaikaa verojen maksuun. Helpotettu maksujärjestely koskee myös auto- ja valmisteveron maksulykkäyksiä. 

Maksujärjestelyn edellytykset

Maksujärjestelyn edellytyksenä on, ettei veroja ole vielä ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset, palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Aikataulu

Verohallinto käsittelee 25.3.2020 jälkeen jätetyt hakemukset sen jälkeen, kun lakimuutos veroja koskevien viivästyskorkojen tilapäisestä alentamisesta 7 %:sta 4 %:iin on hyväksytty.

25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Lisätietoa
 

Kehittämisavustus (ELY)

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki ja tarkoitettu rahoitustyökaluksi silloin, kun yritys on käynnistämässä sen normaalista toiminnasta poikkeavaa kehittämishanketta. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen sekä investointeihin. 

Kenelle: Pk-yrityksille. Yrityksen kehittämisavustusta ei voi myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Lisäksi avustusta ei voida myöntää energia- ja liikennealan investointeihin. 
Mihin: Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. 
Edellytykset: Avustusta ei voida myöntää liikennealan investointeihin. Asetusmuutoksella mahdollistetaan myös kehittämisavustuksen myöntäminen Suomen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle pienelle yritykselle edellyttäisi lisäksi, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä, eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea. Tässä yhteydessä pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
Kuinka paljon: Valtioneuvosto on 15.10. antamallaan asetuksella mahdollistanut yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa.
Milloin: Muutokset avustukseen ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.-31.12.2020.
Mistä ja miten: Palvelun toteuttaa ja siitä vastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). 1. Ennen hakemuksen jättöä kehittämishankkeen sisältöä on hyvä hahmotella etukäteen sekä selvittää myös muun hankkeeseen vaadittavan omarahoituksen saatavuus ja riittävyys. Ennen hakemuksen jättämistä on aina suositeltavaa olla myös yhteydessä oman alueesi ELY-keskuksen asiantuntijaan ja keskustella hankkeen rahoituskelpoisuudesta. 2. Hae kehittämisavustusta Yritystukien sähköisessä asioinnissa. 3. Hae kehittämisavustuksen maksatusta Yritystukien sähköisessä asioinnissa. Yleisneuvontaa kehittämisavustuksesta sekä siihen liittyvää sähköisen asioinnin neuvontaa tarjoaa myös Yritys-Suomi-puhelinpalvelu. 
TietosivuLue kehittämisavustuksestaLue väliaikaisesta muutoksesta kehittämisavustukseen

Ennen koronaa maksuvaikeuksissa olleille yrityksille

Jos yritys on maksuvaikeuksissa ennen koronatilannetta, tarjolla on Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu. Se tarjoaa maksutonta apua yrityksen liiketoiminnan tervehdyttämiseen.

Puhelin: 02 9502 4880 (pvm/mpm) arkisin klo 9-16
Rådgivning 02 9502 4880 på svenska på torsdagar kl. 9–16

Infosivu

Yritys-Suomi Talousapu

neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Puhelinpalvelu
02950 24880
(ark. 9.00–16.00)

Ekonomiska stöd till transportföretag

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet.

Kuljetuspalveluita

KAUPPA | TEOLLISUUS:
Kuljetuspalveluita
koronatilanteessa

I samarbete för våra medlemmar: