Pohjoinen Suomi – Kuntavaalit 2021

Jäsenehdokkaat on listattu sotealuejaon mukaisesti. Pohjoisen Suomen ehdokkaat ovat sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Hannu Alenius
Hannu Alenius Oy

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL, SKAL Pohjois-Suomi, Inarin Ammattiautoilijat ry, SKAL Ympäristöyritykset ry, 10 autoa
Puolue: Keskusta
Kunta: Inari

Jaakko Kyllönen, 67 v.
Kainuun Jäteyhtymä Oy

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL, SKAL Pohjois-Suomi, SKAL Ympäristöyritykset,
5 autoa

Puolue: Kokoomus
Kunta: Kuhmo
Vaaliteema: Olen ollut Kuhmon kaupunginvaltuustossa aikaisemmin 10 kautta. Pidin välikauden, kun toimin Linja–autoliiton puheenjohtajana 30.6.21 saakka. Yrittäjyyteen ja elinkeinoihin liittyvät asiat ovat sydäntäni lähellä. Kunta ei toimi yrittäjänä. Kaavoitus ja energiahuolto ovat tärkeitä asioita. Kuntatalouden oltava kunnossa, jotta lähipalvelut voidaan tarjota kuntalaisille. Puhdas ympäristö ei ole pelkästään vihreiden teema.
Motto: Kakkua jaetaan sitten, kun se on leivottu!
www/some: Verkkosivuosoite on tekeillä. Facebook-näkyvyys.

Juhani Maliniemi, Tornio. Kuntavaaliehdokkaat 2021. SKAL ry.

Juhani Maliniemi, 59 v.
Kuljetus Maliniemi Oy

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL, SKAL Pohjois-Suomi ry, Tornion Kuorma-autoilijat ry, SKAL suoritealat ry, 2 autoa
Puolue: Kokoomus
Kunta: Tornio

Kuljetusalalla 40 vuotta, josta 35 vuotta yrittäjänä. Perheessä kolme poikaa, 31 v., 24 v. ja nuorimmainen 12 v. 
Harrastukset: Harrastekiekko, ruoanlaitto, retkeily 

Vaaliteema: Turvallisuus, talous ja työ ovat sydäntäni lähellä. Turvallisuutta luodaan jo koulukasvatuksessa. Kaikenlaisen järjestykseen nojaavan kasvatuksen jakaminen lapsille ja oppilaille, tulee olla itsestään selvyys, niin kotona, kuin kouluissa. Kun tuota teemaa pidetään keskiössä, niin lapset siis tulevat aikuiset oppivat arvostamaan ja kunnioittamaan toisiaan.

Lisäksi turvallisuuden parantamiseksi mielestäni tulisi panostaa esimerkiksi talviseen katujenhoitoon, koska sillä panostaisimme samalla liikenteen ja kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Tornion talouden tulopuolta on kyettävä vahvistamaan kehittämällä uutta palvelutarjontaa. Logistiikan solmukohtana Tornion sijainti on valttikortti, joka pitää taloudellisesti hyödyntää. Logistiikkapalvelujen tarjonnan lisääntyminen tarjoaa työpaikkoja myöskin alemman koulutustason omaaville.

Kuntavaaliehdokas 2021 Mari Niemelä, Kalajoki. SKAL ry

Mari Niemelä, 46 v. 
Jätehuolto P. Pääkkönen Oy

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL, SKAL Pohjois-Suomi, Kalajoen Kuorma-autoilijat ry, SKAL Ympäristöyritykset, 11 autoa

Puolue: Keskusta
Kunta: Kalajoki
Vaaliteema: Kestävän kehityksen näkökulmaa tarvitaan päätöksenteossa. Kunnan ei tule kilpailla elinvoimaa tuovien yksityisen yritysten kanssa. Kaupungin tulee olla tärkein elinvoiman kehittäjä yhdessä yrittäjien kanssa. Kunnan ja yritysten vuoropuhelu tulee olla vuorovaikutuksellista, mutkatonta ja luontevaa. Monipuolisella elinkeinoelämällä parannamme koko kunnan kilpailukykyä ja voimme tarjota työpaikkoja. Tehkäämme työtä elinvoiman, pitovoima ja ilovoiman säilyttämiseksi. 
Motto: Tuulta päin! 

Juha Rahkola
Juha Rahkola Oy

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL ry, SKAL Pohjois-Suomi, Kalajoen Kuorma-autoilijat, SKAL Suoritealat ry, 12 autoa

Puolue: Kansallinen Kokoomus
Kunta: Kalajoki

Jari Tervahauta. Kuntavaalit 2021. SKAL ry

Jari Tervahauta, 59 v.
Kalottipalvelu Oy

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL, SKAL Pohjois-Suomi, Tornion kuorma-autoilijat, 2 autoa

Puolue: Keskusta
Kunta: Tornio
Toimin yrittäjänä perheyrityksessämme, joka tarjoaa yksilöllistä kuljetus- ja nostopalvelua erilaisten asiakkaiden tarpeisiin koko Lapin alueella. Tahdon ylläpitää lappilaista elämänmuotoa ja etsiä ratkaisuja arjen ongelmiin.

Vaaliteema: Torniossa ei tule enää vähentää koulujen määrää, eivät koulukyyditkään ole ilmaisia. Vanhuksilla tulee olla inhimillinen hoito, tapahtui se sitten kotona tai hoitokodeissa. 
Tuulivoimapuiston kanssa tulee edetä niin, että kuntalaiset vaikuttavat rakentamispäätökseen. Olen avoin hankkeelle ja kiinnostunut puiston tuottamista tuloista kunnan kassaan. Tuotoilla kunta voi investoida kuntalaisten hyvinvointiin. 
Vallitsevaan jätehuoltotilanteeseen, jossa kiinteistöjen keräilyä ja lajittelua tekevät yritykset, en tekisi muutosta.
Motto: Kaiken perusta on, että kunnan talous on kunnossa!
www/some: Facebook

Erkki Virtanen
Rovaniemen Ekoteam

Jäsenyydet/suoritealat/automäärä: SKAL, SKAL Pohjois-Suomi, Lapin Autoilijayhdistys ry, SKAL Ympäristöyritykset ry, 7 autoa
Puolue: Keskusta
Kunta: Rovaniemi

I samarbete för våra medlemmar: